På radio-rævejagt i skoven

Fra Fyns Ants Avis. Skrevet af Martin Thimes. Lørdag den 10. juni 2006

De kalder sig for experimenterende radioamatører, og derfor er det ikke levende ræve, men en skjult radiosender der jages.
Med klubbens og medlemmernes eget radioudstyr, kan entutiasterne komme i kontakt med folk i hele verden.
Velkommen til et univers af antenner, mhz og masser af radiostøj

• NYBORG: Hvis du en dag ser en flok granvoksne mænd løbe rundt i Teglværksskoven i Nyborg med hovedtelefoner på ørerne;
viftende med et mærkeligt apparat fra side til side, så chancen stor for at du er stødt på en radioamatør.

I Nyborg holder de til ved Avslgården, og de jager radiosenderræve i Teglværksskoven, hvor radiosenderen i skotøjsæskestørrelsen
nemt kan gemmes.

Find skæringspunktet
- Det er faktisk kun ledningen, der sender signalet ud, som man kan se, fortæller Nicholas Plutte, der er formand for Eksperimenterende
Danske Radioamatører i Nyborg. Klubben går i den luftbårne verden under navnet oz2nyb, fortæller han. Rævejagten går, kort fortalt,
ud på at finde den gemte radiosender ved hjælp af en radiomodtager, der kan pejle sig ind på den linje som ræven sender signalet på.
Ved hjælp af et kort, et kompas og radiomodtageren, kan jægeren, efter at have modtaget signal fra ræven et par gange, regne sig frem
til dens position.
- De rigtigt dygtige rævejægere bruger aldrig mere end to eller tre pejlinger, men jeg skal bruge meget mere, fortæller Nicholas Plutte, i
mens han venter på at ræven igen skal give signal fra sig.
Det kommer fra den stik modsatte retning af hvor han i første omgang troede ræven ville være, men det er ikke noget der slår en fokuseret
jæger ud af fokus.
- Nu skal jeg bare vurdere om den er foran eller bagved mig, siger han, og tegner en streg på kortet, der krydser den forrige.
Da det er gjort stryger han ind i et tætbevokset krat i skoven, hvor ræven angiveligt skulle være gemt. Desværre for Nicholas, så er der en
anden rævejæger, der også har regnet positionen ud, så nu er det med at finde ræven før den anden. Nicholas indrømmer gerne, at der for
alvor går sport i den, når medlemmerne jæger ræve i Teglværksskoven.
- Vi var meget aktive for tyve år siden, men der er da stadig turneringer i rævejagt rundt omkring i landet, siger han.
Nicholas har hurtigt pejlet sig ind på området, hvor ræven angiveligt skulle gemme sig, så vi gennemsøger skovbunden for uregelmæssigheder.
Og det lykkedes. Ræven er gemt under en bunke halvrådne blade tæt op ad et træ. Vi graver os frem til den røde seddel med et 1-tal skrevet på,
som er bevis for at vi var de første ved ræven. Og så går det ellers med hastige skridt tilbage til klubhuset, hvor præmien, en flaske rødvin, venter.

Tilbage i klubhuset sidder et par af klubmedlemmerne. De har ikke været på jagt, men har derimod diskuteret en masse af den nye teknik,
som er en vigtig del af det at være radioamatør. Men teknikken er ikke alt.

Verden gennem luften
- Der er jo også lidt nostalgi i det at være radioamatør. Med et par gode ører og en hæderlig modtager kan man komme i kontakt med hele verden,
fortæller Niels Willumsen om de mange muligheder hobbyen åbner for. - Det er sådan et slags broderskab i mørket, der strækker sig fra
Antarktis til Nordpolen. Og det gode er, at det er fuldstændigt upolitisk, og det finder jeg meget fascinerende, siger Niels Willumsen.
Han og de andre klubmedlemmer kæmpede fornyligt om at komme i kontakt med en stor ekspedition, der var taget til Antarktis for at sende
radiosignaler ud i verden. Der gik sport i at prøve at få fat i folkene dernede, og selvom det var svært, så lykkedes det et par af klubmedlemmerne
at fange signalerne dernede fra og få en sludder med amatørerne på den anden side af kloden. Som bevis på at man har haft kontakt, sender
radioamatørerne et postkort til hinanden og siger tak for sludderen. Og sludder er der masser af, da klubaftenen lakker mod enden.
For selvom det ofte går op i teknik og kampen om at få fat i så mange andre radioamatører via de luftbårne signaler, så indrømmer medlemmerne
gerne, at Oz2nyb's klublokaler også er et mødested for kammerater.
- Ja, snakken går når vi er sammen, afslutter Niels Willumsen.

Til top