Medlemskontingent.

Medlemskontigent bliver opkrævet een gang om året.
Opkrævning vil blive udsendt sidst i oktober,
og vil løbe fra 1. november til 31. oktober..

Nye kontingentsats, godkendt ved GF den 10-05-2012

 

Aktiv medlem 350,00 kr. pr. år.
Familiemedlem Aktiv + passiv = 440,00 kr. pr. år
Passiv 25% af aktiv = 87,50 rundes op til 90 kr. pr. år
Bank konto: Reg.nr.5055 konto nr. 0001106268 Husk at skriv hvem du er.