504 KHz variometer/antennetuner

OZ1ESA bygger 504 KHz Variometer/antennetuner til OZ4WIL